ดาย,ต๊าป,ชุดถอนเกลียวซ้าย,สปริงซ่อมเกลียว,ด้ามขันสปริงซ่อมเกลียว,ต๊าปซ่อมเกลียว