จำปาขันสว่าน,แกนเตเปอร์สว่าน,ปลอกเตเปอร์สว่าน,หัวจับสว่าน