คีม, ประแจ, ไขควง, ค้อน, บล็อกลม, เครื่องเป่าลม, มีดกลึง, ด้ามกลึง, ดาย,ต๊าป, ซ่อมเกลียว, บัดกรี, เครื่องมือวัด, จารบี, น้ำมัน, กาว, สี, น้ำยา