แคลมป์เหล็ก,พายแฮงเกอร์เหล็ก,กิ๊บเหล็ก,ยูโบล์ทเหล็ก,สเก็นเหล็ก,เหล็กรัดเหล็ก