น็อตเหล็ก,สตัดเกลียวตลอด,สตัดแม่แรง,สกรูเหล็ก,แหวนอีแปะเหล็ก,แหวนอีแปะทองแดง