ข้อต่อเกลียวทองเหลือง, ข้อต่อสวมสายทองเหลือง, ข้อต่อแฟร์ทองเหลือง, ข้อต่อตาไก่ทองเหลือง, ข้อต่องานลม PU, ข้อต่อขันอัดทองเหลือง, ตัวเก็บเสียง