ตัวจับชิ้นงาน, ท็อกเกิ้ลแคลมป์, แคลมป์เหล็ก, แคลมป์สแตนเลส, กิ๊บจับ, กิ๊บล็อค, เหล็กรัด, ปากกาจับชิ้นงาน, ยูโบลท์, ยี่โบลท์, แคลมป์รัดแยก