วิธีการเลือกใช้วาล์ว

วิธีการเลือกใช้วาล์ว

 

การเลือกซื้อวาล์วจะเลือกจากประเภทการใช้งาน ซึ่งมีทั้งหมด 3 ประเภท ดังนี้

 

1. วาล์วประเภทเป็น ประตูน้ำ มีหน้าที่ควบคุมการปิด - เปิด ทั่วไป เรียกตามลักษณะของอุปกรณ์ที่กันน้ำ

Ball Valve

 

Gate Valve

Globe Valve

 

 

 

2. วาล์วที่มีหน้าที่กันน้ำไหลย้อนกลับ หรือ กำหนดให้น้ำไหลไปทางเดียว

Check Valve

 

Butterfly Valve

 

 

3. วาล์วที่มีหน้าที่สำหรับระบาย

Release Valve

 

เพิ่มเติม: ส่วน Solenoid Valve นั้นคือวาล์วปิด – เปิดทั่วไปแต่ใช้ไฟฟ้าควบคุมการปิด – เปิด