การใช้งานสว่านไฟฟ้า
  • 6 March 2019 at 14:42
  • 516
  • 0

เทคนิคการ เจาะชิ้นงานด้วย " สว่านไฟฟ้า "

 

ขั้นตอนที่ 1

การใส่ดอกสว่านต้องใส่ดอกสว่านให้ตรงกลางหัวจับ ดอกสว่าน หมุนล็อกดอกสว่านให้แน่นด้วยดอกขันหัวสว่าน (จำปา) ทั้ง 3 ช่องโดยออกแรงให้เท่าๆกัน

 

 

ขั้นตอนที่ 2

ก่อนการเจาะควรใช้เหล็กนำศูนย์ตอกนำก่อน โดยเฉพาะโลหะ ควรทำทุกครั้งเพื่อป้องกันดอกสว่านเจาะไม่ตรงตำแหน่งหรือหนีศูนย์ และควรจับชิ้นงานให้แน่นด้วยแคล้มป์

 

 

ขั้นตอนที่ 3
วิธีการเจาะชิ้นงานตามแนวตั้งที่ลึกมากๆ เพื่อให้ได้รูเจาะที่ตรงไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง ควรจะใช้ฉากเหล็กมาทาบเพื่อช่วยเป็นแนวทางในการเจาะรูให้ตรงตลอด ในการทาบกับฉากนั้นไม่จำเป็นต้องให้ฉากขนานกับดอกสว่าน แต่ควรสังเกตให้ตัวสว่านขนานกับฉากก็พอ

 

 

ขั้นตอนที่ 4
การเจาะให้รูมีความลึกเท่ากันทุกรู ควรนำกระดาษกาวหรือเทปกาวปิดพันรอบดอกสว่านในระยะความลึกที่ต้องการ โดยวัดจากปลายดอกสว่านเข้ามา เวลาเจาะให้เจาะถึงแนวกระดาษกาวเท่านั้น

 

 

ขั้นตอนที่ 5
สำหรับการเจาะวัสดุให้ทะลุทั้งไม้หรือโลหะ ควรนำเศษวัสดุที่เรียบมาวางรองด้านล่างที่เจาะทะลุให้สว่านเจาะผ่านออกไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเศษครีบจากการเจาะ หรือ ป้องกัน ไม้ฉีกแตกไม่เรียบ

 


 

ขั้นตอนที่ 6
การเจาะรูโลหะควรใช้ดอกสว่านประเภทที่สามารถเจาะโลหะได้โดยดูจากฉลากของดอกสว่าน ก่อนการเจาะโลหะควรตอกเหล็กนำศูนย์รูเจาะทุกครั้งเพื่อไม่ให้ดอกสว่านลื่นไถลออกจากตำแหน่งที่ต้องการ ในขณะเจาะต้องหยอดน้ำมันหล่อลื่นบริเวณรูเจาะ เพื่อป้องกันความร้อนจากการเจาะและใช้รอบเจาะที่ช้า

 


 

ขั้นตอนที่ 7
สำหรับการเจาะรูใส่สกรู, น๊อต เพื่อให้หัวสกรูฝังเสมอกับผิวชิ้นงานแลดูสวยงาม สามารถทำได้โดยการใช้สว่านผ่านรูเจาะที่มีรูปตามหัวสกรูที่ใช้ เพื่อที่ขณะที่ขันสกรูลงแล้วหัวสกรูจะเสมอผิวพอดี

 

 

ขั้นตอนที่ 8
การเจาะรูที่ท่อเหล็กหรือท่อพีวีซี สำหรับรูท่อที่อยู่ใกล้ปลายท่อควรใช้ไม้กลึงกลมสอดในท่อเพื่อรองด้านในไม่ให้รูด้านในฉีกเป็นครีบ ซึ่งสามารถมองจากภายนอกแล้วสวยงาม

 

 

 

credit: www.ebulid.co.th